DE NIL & VERMOESEN
een duidelijke visie op schades en inspecties


Onze deskundigheid behelst een breed scala van schades en gespecialiseerde diensten.

DE NIL&VERMOESEN

Onafhankelijk en objectief, bundelt NV DE NIL & VERMOESEN, een grote verscheidenheid van diensten ten behoeve van de verzekeringswereld, ook in de materie BOAR, BA Ondernemingen, BA na levering.

Onze deskundigheid behelst een breed scala van schades en tal van zo mogelijk nog verder gespecialiseerde diensten.

In betrokken materie wenst NV DE NIL & VERMOESEN zich dan ook te onderscheiden door inzet en teamgeest waarbij een gedegen aanpak geldt als norm.

We realiseren ons dat het expertisebureau een beslissende schakel is waarbij enkel plaats is voor veelzijige kwaliteit in alle facetten van de boeiende expertisewerld.

Ons streven is de schadebehandeling snel, accuraat en inzichtelijk te doen zijn.

BOUWKUNDE

Eventuele klachten van bewoners of gebruikers van gebouwen vereisen de tussenkomst van specialisten in de bouwpathologie om de aard en de oorzaak van de eventuele schade te identificeren.

Onafhankelijk en objectief , bundelt NV DE NIL & VERMOESEN, een grote verscheidenheid van diensten ten behoeve van de verzekeringswereld, ook in de materie BOAR, BA Ondernemingen, BA na levering.

Onze deskundigheid behelst een breed scala van van schades en tal van zo mogelijk nog verder gespecialiseerde diensten.

In betrokken materie wenst NV DE NIL & VERMOESEN zich dan ook te onderscheiden door inzet en teamgeest waarbij een gedegen aanpak geldt als norm.

We realiseren ons dat het expertisebureau een beslissende schakel is waarbij enkel plaats is voor veelzijige kwaliteit in alle facetten van de boeiende expertisewerld.

Ons streven is de schadebehandeling snel, accuraat en inzichtelijk te doen zijn.

WATERSCHADE&GLASBREUK

NV DE NIL & VERMOESEN beschikt over de nodige vakkennis teneinde oorzaken van water - en vochtproblemen, alsook glasbreuk zorgvuldig te achterhalen en de gevolgschade ervan nauwkeurig te taxeren.

Onze deskundigheid behelst een breed scala van van schades en tal van zo mogelijk nog verder gespecialiseerde diensten.

In betrokken materie wenst NV DE NIL & VERMOESEN zich dan ook te onderscheiden door inzet en teamgeest waarbij een gedegen aanpak geldt als norm.

We realiseren ons dat het expertisebureau een beslissende schakel is waarbij enkel plaats is voor veelzijige kwaliteit in alle facetten van de boeiende expertisewerld.

Ons streven is de schadebehandeling snel, accuraat en inzichtelijk te doen zijn.

STORMSCHADE&HAGELSCHADE

NV DE NIL & VERMOESEN taxeert stormschade en hagelschade met de nodige deskundigheid en takt.

Vrijwel dagelijks horen we praten over gebieden van lage en hoge luchtdruk. Luchtdruk verplaatst zich van gebieden met hoge druk van gebieden met lage druk. Hoe groter het drukverschil tussen beide gebieden is, des te sneller beweegt de lucht zich of anders gezegd, des te harder waait de wind.

Hagel ontstaat wanneer kleine ijs- en sneeuwkristallen terechtkomen in luchtlagen met grote onderkoelde waterdruppels.

Het bovenste deel van een buienwolk bevat ijskristallen, terwijl het onderste deel onderkoelde druppels bevat. Dalende en stijgende luchtbewegingen in de wolk jagen ijsdeeltjes door niveaus met veel onderkoeld water.

Zo komen ze in botsing met andere onderkoelde druppels en ijs. De onderkoelde druppels zetten zich af op de ijskristallen, die groeien en ten slotte als hagel uit de wolk vallen.

In België komt zomerhagel regelmatig voor met de nodige schade als gevolg aan voertuigen en gebouwen.

ELECTRICITEITSSCHADE

NV DE NIL & VERMOESEN is uw volwaardige partner in het onderzoek naar schade en oorzaken aan electro technische installaties, apparatuur en electronica.

Onze deskundigheid behelst een breed scala van van electriciteitschades.

Controle van schade aan:

  • Toestellen
  • Installaties
  • PLC's
  • PC's
  • Servers

 

IR ONDERZOEK ZONNEPANELEN

NV DE NIL & VERMOESEN geeft u enkele vuistregels hoe wij de lokale zonnecentrale van uw bedrijf tijdens installatie of onderhoud kunnen inspecteren met een thermografische IR-camera.

Photovoltaïsche installaties moeten voldoende rendement opleveren om winstgevend te zijn.

Een zonne-energie-installatie bestaat hoofdzakelijk uit in speciale constructies gemonteerde zonnepaneelsystemen, omvormers die de door de zonnepanelen opgewekte gelijkspanning omzetten in wisselspanning, en - afhankelijk van het type installatie - paneelrichtsystemen (zonvolgers), bedrading en beveiligingssystemen, evenals de benodigde middenspanningselementen indien het systeem aangesloten is op een commercieel netwerk. Al deze elementen vormen één systeem dat, mits het goed functioneert, binnen de berekende termijn, zoveel mogelijk rendement op de investering moet bieden.

Met een thermografische of warmtebeeldtechniek kunt u panelen met hotspots snel op afstand identificeren. Daarvoor hoeft u enkel maar de installatie met een warmtebeeldcamera te scannen.

BRANDSCHADE

NV DE NIL & VERMOESEN verzorgt voor u het werk na het bluswerk. De boedel inspecteren, kijken wat er nog te redden valt. Inventarisatie van de schade.

Deze expertisetak van NV DE NIL & VERMOESEN stelt U in staat op zo kort mogelijke termijn een volledig zicht te krijgen op de reikwijdte van brandschade aan:

Gebouwen
Inhoud
Materieel
Voertuigen

Bij NV DE NIL & VERMOESEN staan inzicht, kennis en expertise samen met een flexibele en slagvaardigde organisatie, gekoppeld aan doelmatige faciliteiten borg voor het best mogelijke resultaat, ook in economisch opzicht.

VORIGE
VOLGENDE

DE NIL&VERMOESEN

ONZE PARTNERS

WIJ WERKEN LANDELIJK

Onze hoofdzetel is centraal gelegen naast de E40.

LOGINPAGINA D&V ACCOUNT

TOP