DE NIL & VERMOESEN
een duidelijke visie op taxatie & schaderegeling


Onze visie is een compleet dienstenpakket op hoog niveau te kunnen aanbieden. Het is immers noodzakelijk te kunnen beschikken over een korps van gespecialiseerde elkaar aanvullende experten.

DE NIL&VERMOESEN

Teneinde de geclaimde schade vast te stellen en eventueel oorzaak/toedracht van die schade verduidelijkt te krijgen wenst NV DE NIL & VERMOESEN een sterke en doelgerichte schakel te zijn in het gehele afwikkelingsproces.

In opdracht van verzekeringsmaatschappij, gevolmachtigde of tussenpersoon zal de expert vaak als eerste en enige de schade waar het om draait, feitelijk kunnen waarnemen. Zijn waarnemingen moeten dan ook zo volledig en transparant mogelijk ter kennis worden gebracht aan de opdrachtever.

Bovendien omvat schadeanalyse een brede waaier van onderzoek, waarbij een positieve interactie tussen de klant en de deskundige strikt noodzakelijk is.

De bundeling van kennis en ervaring is waarborg voor een kwalitatief behoorlijke schade afwikkeling. Een voortdurende uitwisseling van gegevens tussen het kantoor en de opdrachtgever is hierbij imperatief.

NV DE NIL & VERMOESEN geeft duidelijke informatie bij wijze van een overzichtelijke en duidelijk verstaanbare rapportering.

We zien onze taak zodanig, dat middels behandeling, onderzoek, regeling en advisering, er een situatie ontstaat waarbinnen betrokkenen in de door de schade ontstane verbintenis tot de conclusie komen dat de behandeling juist is geweest.

DE NIL&VERMOESEN

ONZE PARTNERS

WIJ WERKEN LANDELIJK

Onze hoofdzetel is centraal gelegen naast de E40.

LOGINPAGINA D&V ACCOUNT

TOP