DE NIL & VERMOESEN
een duidelijke visie op transport


Transport is een afdeling met afzonderlijke specialismen. Onder leiding van mensen met vakkennis die met de nodige skills en training genieten van vertrouwen in hoofde van een correcte afwikkeling.

BURGERLIJK BOUWKUNIDG MATERIEEL

Onafhankelijk en objectief, bundelt NV DE NIL & VERMOESEN, een grote verscheidenheid van diensten ten behoeve van de transportwereld.

Technisch onderzoek en taxatie van schade aan diverse vormen van bouwkundig transportmaterieel als er is:

Hydraulische laadschoppen
Hydraulische graafkranen
Vrachtwagens

UNLOAD & PRELOAD

Een compleet eigen gezicht binnen NV DE NIL & VERMOESEN: de afdeling TRANSPORT, welke schades regelt op het gebied van we- en zeetransporten.

Ongeacht of NV DE NIL & VERMOESEN optreedt namens lading verzekeraars, expeditie- en transportbedrijven, dan wel voor aansprakelijkheidsverzekeraars van de vervoerders, is het belangrijk bij dit soort schaden snel en acuraat te reageren.

Belangrijk is niet allen de schade te bepalen, doch soms ook de oorzaak te achterhalen.

NV DE NIL & VERMOESEN is hier voor een aantal opdrachtgevers actief zowel in hoofde van voertuigen als goederen.

WAARDEBEPALING

NV DE NIL & VERMOESEN verzorgt de fysische waardebepaling van alle voertuigen en gehele bedrijfswagenparken.

Het inspecteren en taxeren van motorvoertuigen ter bepaling van het verzekerbaar risico:

Sportwagens
Classics
Inspecties van bijzondere voertuigen
Vrachtwagens

NV DE NIL & VERMOESEN beschikt over een gedegen kennis van afschrijvingen, marktsituaties en inzicht van de marktverschuivingen.

AGRARISCHE BEDRIJFSMIDDELEN

NV DE NIL & VERMOESEN taxeert agrarisch materieel met de nodige deskundigheid.

Technisch onderzoek en taxatie van schade aan diverse vormen van agrarisch materieel als er is:

Tractoren
Landbouwmachines algemeen
Aanhangers

ALGEMEEN VOERTUIGEN

NV DE NIL & VERMOESEN onderzoekt beschadigde voertuigen en bepaalt de oorzaak van de schade.

Het onderzoeken van beschadigde voertuigen en het bepalen van de oorzaak:

Vaststelling van schade aan motorvoertuigen en het begroten van herstellingskosten.
Taxatie waarde van beschadigde motorvoertuigen.
Aanvragen wrakofferten.

NV DE NIL & VERMOESEN doet dit in het kader van beheersing en verwerking van de totale schadesom en baseert zich op objectieve informatie dewelke is vastgesteld.

Noodzakelijk hiervoor achten we een sluitende rapportering op grond van werkelijk waargenomen, onderzochte en vastgestelde schade.  

DE NIL&VERMOESEN

ONZE PARTNERS

WIJ WERKEN LANDELIJK

Onze hoofdzetel is centraal gelegen naast de E40.

LOGINPAGINA D&V ACCOUNT

TOP